Köşe Yazıları / MUSTAFA KOÇ


Damlaya damlaya tükenir

Birçok üreticinin maalesef….
Maliyet muhasebesi denen şeyden haberi yok.
Amortismandan haberi yok.
Yıpranmadan haberi yok.
Tazminattan haberi yok.
Hadi bunları da geçtik. Kasaya giren her para kendinin zannediyor ve istediği gibi istediği yere harcamakta bir beis, yanlışlık görmüyor.
Oysa zurnanın zırt dediği yer tam da burası.
Evet kazanmak kar etmek için bu işleri yapıyorsunuz. Fakat masraflar, maaliyetler düştükten sonra elinizde bir şey kalırsa ancak o kadarı sizin. Sizin derken bunu da yine istediğiniz gibi kafanıza göre harcayamazsınız.
Yedek akçe denen kara günler için ayrılması gereken paralar var.
Yatırım için ayrılması gereken paralar var.
Amortisman için ayrılması gereken paralar var.
Faturalar için ayrılması gereken paralar var.
Görüldüğü gibi bunları düşünerek bunları hesaba katarak sadece kalanını harcayabilirsiniz.
Elbette o kadar uğraşımızın ve emeklerinizin karşılığı olarak güzel yaşamak hakkınız.
Sizin ve ailenizin geleceğini düşünüp ona göre geleceğinizi hazırlamak da yine en doğal hakkınız.
Fakat tabiri caizse bu haklarınızı kötüye kullanmamak, har vurup harman savurmamak gerek.
Yoksa giderken Dimyat’a pirince, evdeki bulgurdan da olursunuz.
Üzülürsünüz.
Zor uyursunuz.
Kahru perişan olursunuz.
Onun için harcarken lütfen azami dikkat.
Ne demişler!
İşten artmaz dişten artar.
Aklı olan biraz tartar.
Aksi takdirde delikli kova su tutmaz.
Dost acı söylese de dinlenir.
Damlaya damlaya tükenir.