Köşe Yazıları / M. SAİD ARVAS


Kavuştuğumuz ni’metlere şükretmeyi biliyor muyuz?

Bilsek de bilmesek de Rabbimizin üzerimizdeki ni'metleri sayılamayacak kadar çoktur. Yani ni'metler içinde yüzüyoruz... Peki, kavuştuğumuz bunca ni'mete şükredebiliyor muyuz? İtiraf edelim ki hayır. Rabbimiz de; "Şükreden kullarım azdır" buyuruyor. Şükretmiyorsak veya az şükrediyorsak bunun birçok sebebi var: Birincisi bedâva bulduğumuz ve hiç eksik olmayan ni'metlerini ni'met olarak görmemeye başlıyoruz. Hava, büyük ni'met. O olmazsa, hayatta kalmamız mümkün olmaz. Yeryüzünden hava çekilse çok değil, on dakika sonra hepimiz ölürüz. Havayı yaratan, her dakika hayatımızı kurtarıyor. Ne kadar şükretsek yine de azdır.

Oksijenin ne kadar büyük ni'met olduğunu, havasız kaldığımızda anlarız. Birisi boğazımızı sıkarsa veya sauna gibi havasız yerde uzun kalırsak, o zaman havanın kıymetini anlarız.

Sıhhatin güzelliğini, sabahlara kadar sancılar içinde kıvrananlar bilir. Gözün değerini âmâ olanlar anlar. Kulağın kıymetini de sağır olanlar takdir eder. Bir fakir hocasına dert yanar; çok fakir olduğunu, hiçbir şeyinin olmadığını söyler. O da, ona sorar; sana deseler ki, gözlerinin karşılığı sana onbin dirhem verseler razı mısın? Hayır diye cevap verir. Sağır olursan on bin, ona da hayır der. Dilsiz olsan, konuşamasan on bin dirhem ona da hayır, ellerin ve ayakların felç olursa on bin. Ona da razı olmaz.

Aklını kaçırsan bir on bin daha verseler ister misin sorusuna da şöyle cevap verir: Aklımı kaybettikten sonra parayı ne yapacağım?

Bunun üzerine hocası der ki; Allah'tan korkmuyor musun? Üzerindeki ni'metlerin birkaç tanesi bile, elli bin dirhem kıymetinden fazladır, nasıl fakirlikten şikâyet edebilirsin?

Hürriyetin değerini hapistekiler anlar. Hayatın kıymetini mevtâlar bilir. Hiçbir mevta yoktur ki, hayata bir gün dahi olsa dönmeyi istemesin. Sâlih âmel işleyenler, daha çok sevap kazansınlar, dereceleri daha çok yükselsin diye. Azap içinde olanlar ise, tövbe etmek için dönmeyi çok arzu ederler, ama bu imkân hiç kimseye verilmemiştir ve verilmez de. Su olmazsa yaşayamayız. Hayatımız onunla devam ediyor. Suyun ne kadar büyük ni'met olduğunu susadığımız zaman anlarız.