Köşe Yazıları / OSMAN SÖYLER


Üretim, Avrupa’ya yayıldı

İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda kısa süreli de olsa tatile gidebilenler bir nebze de olsa farklı ortamlarda bulunarak iş stresinin dışına çıkma imkanı bulabildiler. Üretmek, satmak, organize etmek vs. Hepsi büyük emek, titizlik isteyen ciddi performans gerektiren işler. İşlerin içine girdiğinizde de artık her türlü stres ve sıkıntısını da üstlenmek zorundasınız. Dolayısıyla; izin, paratoner vazifesi görmektedir. Belirli zamanlarda kısa aralıklarla da olsa bu tatili, senede müteaddit defalar yapmak çok faydalı olacaktır.

Döner üretimi Avrupa geneline yayılmaktadır Almanya'dan dünyaya açılan Döner, artık bulunduğu ülkelerde kendi üretimini yapar hale geldi. İspanya'da 20 civarında Döner üretimi yapan firma mevcut. Ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya'nın en önemli şehirlerinde gezdiğinizde caddelerde boş dükkanları görüyorsunuz. Eskiden boş dükkan bulmak mümkün değildi. Aynı zamanda çok ciddi kiralar ve bedeller ödenmekteydi. Küçük ve servisini iyi yapamayanlar kapandı. Ayakta kalanlar ise yeri ve hizmeti düzgün şekilde verebilenler oldu. İspanya'da Pazar tekrar kendine gelmeye başlamış durumda. Eskiden her türlü dönerin satılabildiği piyasada artık yerli üreticiler standartları kendileri belirlemektedirler. Kalitesi uygun olmayan Dönerlerin bu piyasada tutunabilme şanslarının kalmadığını söyleyebiliriz.

İtalya pazarı, diğer ülkelere göre daha az yıprandı. Bu ülkede ağırlıkla Tavuk, Dana-Hindi Döneri satılmaktadır. İtalya'da 15 civarında üretici firma piyasadan oldukça büyük pay almaktadırlar. Almanya'dan gelip, organizasyonunu kuranlar, ciddi işler yapmakta ama yalnız toptancılık yapanlar işlerinde oldukça zorlanmaktadırlar. İtalya pazarı daha gelişmeye ve genişlemeye müsait konumda. Yeter ki; temsil eden işadamlarımız kısa vadeli düşünerek, hareket etmemeleri önemli. İskandinav pazarı belirli standarda oturdu. Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya pazarlarında Döner, hem kesilerek ekmek arası satılmakta. Hem de Pizzanın içine konarak Dönerli pizza olarak sunulmaktadır. Bu çeşit, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde henüz çok uygulanmamakta. Buradaki Dönerde kesilerek değil de pişmiş ve dondurulmuş olarak ihtiyaç kadar çıkartılarak kullanılmaktadır.

Çok ciddi yatırımlar yapılıyor

Üreticilerimizi yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz ortak özellik, işyerlerine ciddi yatırım yaptıklarıdır. Milyon rakamlarla ifade edilen bu rakamlara ilave olarak, pazarda ödedikleri bedeller, üretimde standardı yakalayana kadar ödedikleri bedeller, ekibin yetişmesi ve bunların verimli bir şekilde üretime yansımasında ödenen bedelleri üst üste eklediğimizde ortaya çıkan değerlerin yüksekliğini daha net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu yatırımları değerlendirebilecek ve daha verimli hale getirerek, kullanabilecek ciddi ekibe ihtiyaç var.

Geleceğe taşıyabilecek ekibi yetiştirebiliyor muyuz?

Şirketlerimiz genelde aile şirketi konumunda. Çok ciddi bedeller ödenerek meydana getirilen değerler, daha ilerilere taşıyabilecek aileden yetişen insanın olmama durumu çok görülmektedir. Bunları profesyonel bir yapıya teslim ederek, daha ileri safhalar taşıyabilmek ve bir dünya şirketi haline getirebilmek çok önemli. Belirli yaşa gelince enerji ve dinamizmini kaybeden insanın artık ticaretten de yatırımdan da fazla beklentisi kalmamaktadır. Bu da yılların emeği ve tecrübesinin kaybı manasına gelmektedir ki; bu değerlerin muhafazası çok önem arz etmektedir.

Yeni bir sayıda buluşmak üzere, Güzel yaz aylarının tadını çıkarmanız dileğiyle hoşça kalın.